4-Hexyl-resorcinol

Beskrivelse

Phenolisk antioxidant, der kan forhindre sortfarvning af rejer og krebsdyr. Når nyfangede rejer og krebsdyr ikke længere er nyfangede, dvs. efter et par dage, vil de begynde at få sorte pletter og efter kort tid være helt uacceptable. Hidtil har man brugt sulfit (E 220-E 228) til at forsinke denne sortfarvning, men da man ikke er specielt glad for sulfit, er det foreslået at anvende 4-hexylresorcinol i stedet. Stoffet er accepteret til dette formål af JECFA, og Frankrig har midlertidigt godkendt det, mens ansøgningen vurderes i EU-systemet. I 2003 accepterede også SCF denne anvendelse, selvom stoffet ikke er særlig godt undersøgt, og de få undersøgelser der er, kan ikke udelukke, at stoffet måske kan være kræftfremkaldende, og stoffets struktur kunne give mistanke om østrogen effekt. Imidlertid er de restmængder der er tilbage (mindre end 2 mg/kg rejer), af en sådan størrelsesorden, at det kan være vanskeligt at argumentere for, at det skulle være farligt. Det vil dog blive spændende at se, om lovgiverne og især Europaparlamentet vil acceptere et nyt tilsætningsstof, som ikke er helt rent i kanten. Hvis det bliver godkendt, vil det få nummer E 586.