JECFA

Beskrivelse

Det officielle navn er the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. Den er udpeget af Codex Alimentarius (se dette) til at rådgive i sundhedsmæssige spørgsmål i forbindelse med tilsætningsstoffer og forureninger i fødevarer. Den blev oprettet i 1956 og har siden da mødtes en gang om året for at vurdere tilsætningsstoffer og forureninger. Der er ingen faste medlemmer, men medlemmerne af komitéen udpeges blandt videnskabsfolk verden over fra møde til møde. De udpegede eksperter forventes kun at repræsentere sig selv og hverken det land eller den institution de kommer fra. Referater fra de sidste møder og dagsorden for det kommende kan ses på internettet på adressen http://www.who.int/ipcs/food/ jecfa/en/. Derfra er også links til mere detaljerede beskrivelser af baggrunden for de enkelte vurderinger. På http://jecfa.ilsi.org/ kan man få en oversigt over alle JECFA- vurderinger og på http://www.fao.org/es/ESN/Jecfa/database/cover.htm kan man se, hvilke krav JECFA stiller til renheden af de forskellige tilsætningsstoffer.