Kalium

Beskrivelse

Grundstof, som er nødvendigt for opretholdelse af syre-basebalancen i organismen. Mangelsymptom er manglende koncentrationsevne. Mangel kendes ikke i Danmark. Kan være farligt for nyrepatienter, se også E 508 kaliumchlorid.