Kobber

Beskrivelse

Grundstof, som er nødvendigt for kroppen i små mængder, men giftigt i større. Mangel kendes ikke i Danmark.