Kompleksdanner

Beskrivelse

Stof, der binder metalioner. Visse metaller, f.eks. jern og kobber, kan fremme harskningsprocesser. Ved at binde disse metaller kan man forhindre eller udskyde harskning. Stoffer som citronsyre (E 330) og EDTA (E 385) virker som antioxidantsynergister ved at binde metaller.