Kostundersøgelse

Beskrivelse

I kostundersøgelser udspørger man et repræsentativt udsnit af befolkningen om deres spisevaner, hvorved man kan få en indikation af, om der er grupper af befolkningen, som får for meget af skadelige stoffer eller for lidt af de nødvendige. Den første landsdækkende kostundersøgelse i Danmark blev udført i 1985. Den senest publicerede kostundersøgelse i Danmark er foretaget af Fødevarestyrelsen i 1995. Der deltog 3098 i undersøgelsen, 1837 voksne og 1261 børn. Energifordelingen er for de voksnes gennemsnitskost 37 E% (energiprocent) fra fedt, 44 E% fra kulhydrat, 14 E% fra protein og 5 E% fra alkohol. For børnene er sammensætningen 35 E%, 51 E% og 14 E% for henholdsvis fedt, kulhydrat og protein. Energiandelen af tilsat sukker er 9 E% for voksne og 14 E% for børn. Indholdet af kostfiber er lavt, ca. 2,0 g/MJ (Megajoule). Fedtsyrefordelingen er ca. 15, 11, 5 og 1 E% for henholdsvis mættede, monoumættede, polyumættede og transfedtsyrer. Saltindholdet anslås til mindst 8 g pr. 10 MJ. I 2000 startede en ny landsdækkende undersøgelse, men alle resultaterne fra denne er endnu ikke publiceret. De foreløbige resultater for undersøgelsen antyder, at danskernes fedtenergiprocent er faldet i forhold til undersøgelsen i 1995. Desværre viser det sig, at børns forbrug af læskedrikke og sukker for visse gruppers vedkommende er stærkt stigende. Indholdet af mikronæringsstoffer i gennemsnitskosten er generelt tilfredsstillende, vurderet ud fra Næringsstofanbefalinger 1992. For vitamin A, riboflavin, niacin, vitamin B12, calcium og phosphor er indholdet rigeligt. Indholdet er på et acceptabelt niveau for vitamin E, thiamin, vitamin B6, folacin, vitamin C, magnesium, zink, selen og kalium. Indholdet er lavt for vitamin D, folinsyre, jod og jern i kosten til kvinder i den frugtbare alder. Der er sommeren 2004 kommet en rapport, der specielt har set på D-vitamin, hvor man konkluderer, at der er behov for tilskud – specielt for ældre og mørklødede indvandrere i forskellige aldersklasser.