Kræftfremkaldende stoffer

Beskrivelse

I debatten om tilsætningsstoffer støder man ofte på den påstand, at de skulle være kræftfremkaldende. Normalt vil et stof være testet også for kræftfremkaldende effekt, som beskrevet under ADI side 189f. I de tilfælde, hvor stoffet i dyreforsøg har en klar kræftfremkaldende effekt, vil det ikke blive godkendt, eller hvis det er et af de godkendte stoffer, vil det blive forbudt. Nogle gange er den sete effekt dog ikke så klar, og resultaterne er svære at fortolke. Det er i disse grænsetilfælde, at debatten blusser op. Skal et stof, som måske – måske ikke – er kræftfremkaldende i ringe grad, forbydes? Skal enhver tvivl udelukke et stof? Hvor stor skal tvivlen være? Det er en debat, der bølger voldsomt frem og tilbage, og det vil den nok gøre lang tid fremover. I sidste ende bliver det et politisk valg, om man overhovedet ønsker at have disse stoffer i maden.