Lupin

Beskrivelse

Planten Lupinus albus. Introduceredes i 1700-tallet i Tyskland af Frederik den Anden. Her blev den brugt til dyrefoder og til jordberigelse. Lupin indeholder normalt 1-3% alkaloider (bitterstoffer), men de lupiner, der dyrkes nu, indeholder kun 0,02% og kaldes sød lupin. I fødevareindustrien er lupin foreslået som erstatning for soja i en lang række produkter, efter at man ikke længere kan være sikker på, at soja ikke er fremstillet fra genmodificerede planter (Se GMO).