Mineraler (mineralstoffer)

Beskrivelse

Er i ernæringssammenhæng en fællesbetegnelse for de grundstoffer – eksklusive kulstof (C), brint (H), ilt (O) og kvælstof (N) – som findes i levende organismer. For hovedparten af de eksisterende ca. 90 naturligt forekommende grundstoffer er kun vist en biologisk funktion for et mindre antal. Traditionelt inddeles mineralstofferne i makromineraler og sporstoffer. Makromineraler betegner de mineralstoffer, som forekommer i relativt store mængder i den menneskelige organisme, dvs. større end ca. 0,01% af legemsvægten. Makromineralerne omfatter calcium, phosphor, magnesium, kalium, natrium og chlor samt svovl. Behovet for de enkelte makromineraler overstiger 100 mg/dag for voksne. Sporstoffer betegner de mineralstoffer, som forekommer i små mængder (mindre end ca. 0,01%) i organismen og i fødevarer. Omkring 15 sporstoffer er påvist at være livsnødvendige for mennesker eller højere dyr. Behovet for de enkelte sporstoffer er lavt (mikro- og milligrammængder). Anbefalinger for dagligt indtag med kosten foreligger for jern, zink, jod, kobber, mangan, fluor, chrom, selen og molybdæn samt cobolt i form af vitamin B12.