Mutagen

Beskrivelse

Stof, der ændrer de arvelige egenskaber. Et stofs mutagene effekt tages som et mål for risikoen for, at stoffet kan være kræftfremkaldende. Hvis et stof således har vist sig mutagent i f.eks. bakterier, vil der skulle større dokumentation til for at afvise en mistanke om kræftfremkaldende effekt for mennesker.