Myresyre

Beskrivelse

Myresyre forekommer i naturen bl.a., som navnet antyder, også i myrer. Forekommer derudover i små mængder i mange frugter. Myresyre og dens salte, formiater, har en hæmmende effekt på gærsvampe og bakterier og har tidligere været godkendt som konserveringsmidler med numrene E 236 – E 238 til en række produkter herhjemme. De andre EU-lande mente dog ikke, at der var behov for stofferne som konserveringsmidler, men kun som aromastoffer, som jo ikke reguleres, så derfor er stofferne fjernet fra direktivet og dermed fra Positivlisten. Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at myresyre ikke længere ville blive brugt, når det ikke længere er optaget på Positivlisten. Men det vil nok være et kvalificeret gæt, at stoffet vil blive brugt helt som hidtil og nu blot vil blive deklareret som »aroma«, da det jo ikke længere må deklareres som »konserveringsstof« eller med E-nummer. Der er dog intet til hinder for, at stoffet fortsat kan deklareres med navn – men det er ikke noget krav. Ifølge de hidtidige regler måtte myresyre og formiater bruges i bl.a. mayonnaise, salater, frugt- og grøntsagsprodukter som marmelade og ketchup samt til læskedrikke. Grænsen var for de fleste produkter 100 mg/kg eller liter.