Mælkesukker

Beskrivelse

Særlig sukkerart, som især forekommer i mælk. Kaldes også lactose eller laktose. Mange mennesker mangler det enzym, der er nødvendigt for at omsætte mælkesukker i kroppen, og de kan derfor ikke tåle mælk. Mælkesukker betragtes som en fødevareingrediens, og kravene om mærkning er derfor ikke så strikse, som de er for tilsætningsstoffer. Hvis man ikke kan tåle mælkesukker, skal man være opmærksom på, at betegnelser som »mælkebestanddele« og »sukkerarter« også kan dække over mælkesukker. Mælkesukker er også hyppigt brugt som hjælpestof i tabletter.