Nettovægt/nettoindhold

Beskrivelse

Varens vægt uden emballage. Hvis varen er i lage, er det mere interessant at vide, hvad der er i drænet vægt, dvs. varen uden lage.