Nordisk arbejdsgruppe

Beskrivelse

En arbejdsgruppe nedsat af Nordisk Råd har i 2002 afleveret en gennemgang af alle de tilsætningsstoffer, der var autoriseret i EU i 2000. Arbejdsgruppen bestod af eksperter fra de nordiske lande med Danmark som formand. Hovedkonklusionen var, at selvom der ikke var nogen af stofferne, som krævede hurtig udrykning, var der dog en hel del, som behøvede et særligt eftersyn. Med den nye Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er der da også taget beslutning om, at man skal gennemgå alle tilsætningsstofferne, og den nordiske rapport vil blive brugt som basis. Resultatet af den nordiske arbejdsgruppes bestræbelser kan ses på http://www.foodcomp.dk/foodadd/, der også indeholder en database til hurtigt opslag om de enkelte tilsætningsstoffer.