Overvågning

Beskrivelse

Program, hvor man løbende undersøger en række udvalgte fødevarer for uønskede stoffer som f.eks. bly og cadmium og de vigtigste vitaminer og mineraler. Sammenholdt med viden om danskernes kostvaner kan man følge, om der sker en uønsket ændring i indtaget af disse stoffer. Programmet har i Danmark kørt siden 1983, og der afrapporteres hvert 5. år. Den tredje overvågningsrapport kom i 1999. Se nærmere under Budgetmetoden.