Phenoliske antioxidanter

Beskrivelse

Stoffer, der har en eller flere phenolgrupper. Se gallaterne E 310 – E 312 samt E 320 butylhydroxyanisol (BHA) og E 321 butylhydroxytoluen (BHT).