o-Phenylphenol

Beskrivelse

ortho-Phenyl~phenol og dets salt natrium-ortho-phenyl~phenolat fremstilles syntetisk. De hæmmer væksten af mug og bruges til behandling af overfladen af citrusfrugter (se også diphenyl og thiabendazol). Efter hidtidige regler blev en sådan behandling anset som en tilsætningsstofanvendelse, og det skulle fremgå af emballagen eller ved opslag i butikken, hvis frugterne var behandlet. Nu betragtes anvendelsen som sprøjtemiddel (pesticid). Stofferne havde tidligere E-numrene E 231 og E 232, men er nu fjernet fra direktivet. Dog er der en klausul, som siger, at de hidtidige regler skal gælde, indtil der på pesticidområdet er vedtaget regler om mærkning, som svarer til de hidtil gældende. Det betyder, at den danske Positivliste, som træder i kraft d. 1. januar 2005 stadigvæk vil indeholde bestemmelser for disse stoffer. FAO/WHO’s ekspertkomité JMPR, som ser på sprøjtemidler (pesticider), har vurderet stoffet i 1985 på baggrund af mistanke om kræftfremkaldende effekt. Selv om meget tydede på, at denne effekt, som kun ses ved høje doser til forsøgsdyr, ikke er relevant for mennesker, ønskede man at være på den sikre side og anvendte en sikkerhedsfaktor på 5000 i stedet for den sædvanlige på 100. ADI blev derfor sat til 0,02 mg/kg legemsvægt. I 1999 kunne samme komité afvise mistanken om kræft og ændrede sikkerhedsfaktoren til det normale, hvorfor ADI’en nu er 0,4 mg/kg legemsvægt. SCF har ikke vurderet disse stoffer, hvilket kan undre, da det er en af EU’s egne regler, at man ikke kan tillade et tilsætningsstof uden at dens egen komité har vurderet det. Men nu har man jo klassificeret anvendelsen som pesticid, og så er det problem jo løst. Bruges til overfladebehandling af citrusfrugter, og ifølge de hidtidige regler må der højst være 12 mg/kg frugt. Man finder dog sjældent over halvdelen af dette og normalt 1-3 mg/kg, hvis det er brugt. Det betyder, at kun hvis man er storforbruger af marmelade, hvor også skallen bruges, har man mulighed for at nå op på den tidligere ADI, og det vil være fysisk umuligt at nå op på den nye.