Producent/Produceret af

Beskrivelse

På en færdigpakket fødevare skal det fremgå, hvem der har produceret varen eller hvem der er importør eller sælger. Denne identifikation er vanskelig, idet der er mange måder at give oplysningen på, og ikke alle er lige gennemskuelige for forbrugeren. Specielt hvis man ønsker at vide, hvem den faktiske producent er. Nogle producenter oplyser konkret, hvem der har lavet varen, f.eks. »Fremstillet af Den Gamle Fabrik, 5871 Frørup«. Hvis varen er fremstillet for en supermarkedskæde, som det der kaldes handelsmærke eller »Private Label«, kan man ikke altid se, hvem der faktisk har produceret varen. Der kan stå »Fremstillet for F-Gruppen, Roskildevej 65, 2620 Albertslund« eller »Pakket for Dansk Supermarked Indkøb A/S, 8270 Højbjerg«. En anden identifikation af producenten er autorisationsnummeret, som er et to, tre eller firecifret tal, der identificerer en fødevareproducent. Nummeret tildeles af Fødevarestyrelsen. Dette sker typisk i forbindelse med en godkendelse eller såkaldt autorisation af virksomheden. Hvis virksomheden producerer kød, mælk eller æg, vil der være en oval ring omkring nummeret. Dette kaldes af myndighederne også for et sundhedsmærke. At en virksomhed har et sundhedsmærke, er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man producerer sunde fødevarer. Nummeret er kun et identifikationsnummer. I Fødevarestyrelsen har man lister over de firmaer, der er autoriseret, og deres numre. Disse numre er ikke umiddelbart tilgængelige for den »almindelige forbruger«, og det er ifølge reglerne nok, at virksomheden kun angiver sit nummer på emballagen. Hvis man ønsker at vide, hvem det er, skal man have listen fra Fødevarestyrelsen. Danske virksomheders sundhedsmærke/autorisationsnummer starter gerne med et DK foran nummeret. Er varen importeret fra et EU-land, vil dette fremgå ved f.eks. at der for Tyskland står »D« efterfulgt af fabriksnummeret som »D EV 35«, for Frankrig »F« eller hvis varen blot er fra EU, kan der stå »EF«.