Resistens

Beskrivelse

Betyder modstandsdygtighed. I forbindelse med bakterier bruges det, når en given bakterie kan tåle f.eks. et antibiotikum, der normalt ville dræbe eller hæmme andre bakterier af samme art. I praksis betyder det, at man ikke længere kan behandle en bakterieinfektion med de lægemidler der normalt ville slå infektionen ned. Der er i de senere år kommet flere og flere resistente bakterier, hvilket skyldes overdreven brug af antibiotika ved behandling af sygdomme hos mennesker og dyr, men også ved behandling af raske dyr for at forebygge sygdomme eller for at fremme væksten (vækstfremmere). Hvis en bakterie er modstandsdygtig over for flere lægemidler, taler man om multiresistens. Den mest kendte multiresistente bakterie er Salmonella typhimurium DT 104. Den er resistent over for nogle af de mest brugte antibiotika.