Revurdering af tilsætningsstoffer

Beskrivelse

Som det vil fremgå af denne bog, er der mange af de godkendte tilsætningsstoffer, som er blevet vurderet for mange år siden, uden at man har taget dem op til fornyet overvejelse, med mindre der undervejs har opstået spørgsmål om dem. Med oprettelsen af den nye Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har Kommissionen anmodet denne institution om at gennemgå alle de autoriserede tilsætningsstoffer for at se, om der skulle være kommet nye data eller om de eksisterende data lever op til moderne krav til tilsætningsstoffer. Dette er en meget stor opgave, så det er besluttet at starte med farvestofferne, som er dem det generelt er længst tid siden man har set på.