S-mærket

Beskrivelse

S står for »For et sundere valg«. Grafisk består tegnet af et S der er integreret i en kostpyramide og en kostcirkel. De fødevarer der har mærket, skal mht. fedt og sukker være et bedre ernæringsmæssigt alternativ inden for visse grupper. Mærket er ikke ensbetydende med, at de fødevarer der er mærket, f.eks. har færre tilsætningsstoffer, bakterier, eller at der også er taget hensyn til dyreetik, forarbejdningsmetode m.m. Ordningen, der er frivillig, blev startet af Levnedsmiddelkontrollen i København (nu kaldet Fødevareregion København), Ernæringsrådet (tidligere privat, nu offentligt) og Sund By København. I praksis administreredes ordningen af Fødevareregion København og Ernæringsrådet Meningen med mærket er, at det skal være et redskab for den interesserede, men travle, forbruger til ved et hurtigt blik at se, hvilke varer inden for de forskellige grupper der er et godt ernæringsmæssigt alternativ. Da S-mærkningen er en ernæringsmæssig anprisning, stilles der krav om, at der også er en næringsdeklaration på varen. Det er gratis for virksomhederne at deltage i ordningen, og det er firmaernes eget ansvar, at varen overholder de kriterier, der er opstillet for de enkelte varegrupper. Fødevareregion København førte laboratoriemæssig kontrol med, om kriterierne overholdes. Mærket har ikke fået generel accept og dermed heller ikke større udbredelse. Ernæringsrådet – der nu er afløst af Ernærings- og motionsrådet – har ikke fået bevilling fra familie- og forbrugerministeriet til af fastholde ordningen så mærket er i dag reelt nedlagt. Mærket er ellers et ret fornuftigt og brugbart redskab til at vurdere sammenlignelig levnedsmidler.