Salt

Beskrivelse

Forbindelse mellem en syre og en base. I basedelen vil oftest indgå et metal. De metaller, som hyppigst indgår i de salte, som bruges som tilsætningsstoffer, er calcium, kalium og natrium. Den øvrige del af saltet kaldes syreresten. Det er ofte denne del, der afgør et stofs egenskaber, hvorfor man tit vil se flere salte med samme syrerest slået sammen, se f.eks. benzoater E 210. Navne på salte vil ofte ende på -at eller -id som f.eks. sulfat og chlorid. Det mest kendte salt er natriumchlorid, der ofte lægger beslag på selve navnet »salt« og ellers kaldes bordsalt, kog(e)salt, køkkensalt, middelhavssalt osv.