Skumdannende middel

Beskrivelse

Stof, hvormed man kan opnå homogen fordeling af en luftart i en flydende eller fast fødevare, hvorved der dannes et stabilt skum.