E 239 Hexamethylentetramin (»Hexa«)

Beskrivelse

Syntetisk stof, der kan fraspalte formaldehyd (formalin) og ammoniak. Minder meget om et stof som kaldes quaternium 15, der anvendes som konserveringsmiddel i tekstiler og mange former for kosmetik.

Må bruges i

Må kun bruges til provoloneost (en italiensk ost), så det skulle være rimelig nemt at undgå. Der må bruges op til 25 mg/kg ost, hvilket vil sige, at man skal spise ca. 350 g provolone for at nå ADI. Mennesker som har fået konstateret kontaktallergi for formaldehyd og formaldehydafgivende stoffer, som f.eks. quaternium 15, gør nok klogest i at undgå provoloneost.

Funktion

Konserveringsstof, der især hæmmer bakterier, men er mindre virksomt over for gær- og skimmelsvampe (mug). Det har været brugt i mange år som konserveringsstof i fiskemarinader. Har herudover især haft anvendelse i »kaviar« (stenbiderrogn).

Sundhedsmæssige forhold

Hexa har fået en lav ADI på 0,15 mg/kg legemsvægt af JECFA, og anvendelsen til mad var derfor allerede fra den første danske positivliste meget begrænset. I 1981 blev hexa helt fjernet fra listen. Dels fordi der var teoretisk risiko for, at det kunne danne kræftfremkaldende forbindelser, og dels fordi der kan fraspaltes formaldehyd (også kaldet formalin). Formaldehyd er i sig selv mistænkt for at kunne give kræft, i hvert tilfælde ved inhalation, men kan samtidig være stærkt allergifremkaldende, og mange mennesker får slem eksem ved berøring med formaldehyd.