Smiley

Beskrivelse

Fødevaremyndighederne har i mange år kontrolleret og ført tilsyn med detailforretninger og fødevareproducenter. Ved disse kontrolbesøg udarbejdes en rapport, der indtil 1. oktober 2001 har været en intern rapport mellem kontrollen og den virksomhed der kontrolleres. Dette er fra oktober 2001 ændret til, at disse rapporter nu er offentlige. Samtidig er indført en såkaldt »smiley« dvs. et lille mere eller mindre smilende hoved, som skal illustrere resultatet af fødevaremyndighedernes vurdering af virksomheden eller detailforretningen. Der er udarbejdet et pointsystem fra 1 til 4, og summen af dette ender op med en mere eller mindre smilende »smiley«. Der er fire forskellige smiley’er. Fødevaremyndighedernes tilsynsrapport – med smiley - skal hænge et sted i forretningen, restauranten m.m. som er synlig. Nu kan man altså ikke længere skjule, hvordan tilsynsmyndighederne vurderer hygiejnen m.m. de steder der kontrolleres. Der har fra mange sider, specielt flere restauratører, været kritik af ordningen. Argumenterne har f.eks. været, at kontrollen kommer en tilfældig dag, og det er urimeligt at vurdere en virksomhed på et enkelt besøg, fordi vi alle kan have en uheldig dag. Sådanne argumenter holder ikke meget vand – hvem vil acceptere, at f.eks. en pilot har en uheldig dag – næppe mange. Det samme gælder restauranter. Der er ikke noget der hedder en uheldig dag – man skal kunne spise der uden at få en madforgiftning og hygiejnen skal selvfølgelig være i orden – hver gang. Ordningen med offentliggørelse af kontrollens resultater er helt i overensstemmelse med, at vi lever i et åbent informationssamfund, hvor forbrugeren skal kunne vælge på basis af den nødvendige og relevante information. Et reelt problem i forhold til restauranter og smiley’er er, at hele kontrolfilosofien baserer sig på den såkaldte egenkontrol, dvs. at myndighederne i praksis kontrollerer, at restauratøren kontrollerer sig selv. Det er lidet sandsynligt, at det er en særlig effektiv metode, og evalueringer i Sverige har vist, at egenkontrol i små virksomheder lider af problemer med motivation og viden. I Danmark forventer Fødevarestyrelsen, at alle virksomheder har et egenkontrolprogram i 2005; trods det at de grundlæggende forudsætninger med egenkontrollen ikke er på plads, har man alligevel allerede nedsat kontrolfrekvensen.