Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed

Beskrivelse

En komité under formandskab af EU-kommissionen, bestående af delegerede fra alle EU-landes myndigheder. På engelsk kaldes den Standing Committee on the Food Chain and Animal Health (SCFCAH). Hvem der deltager i de enkelte møder afhænger af dagsordenen for hvert møde og bestemmes af de enkelte lande. På møderne afgøres fortolkningsspørgsmål i forbindelse med forskellige direktiver, f.eks. tilsætningsstofdirektiverne, ligesom man drøfter spørgsmål, som endnu ikke er reguleret via direktiver eller forordninger. Man kan også i dette forum vedtage de såkaldte kommissionsdirektiver, der dækker områder, som ministerrådet har besluttet ikke behøver at blive bragt for dem, men kan besluttes på embedsmandsniveau. Da tilsætningsstofdirektiverne er rådsdirektiver, skal enhver ændring heri vedtages af Rådet og Parlamentet. Derimod besluttes de direktiver, som fastsætter renhedskriterierne for de godkendte tilsætningsstoffer, af den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.