TBHQ

Beskrivelse

Tertiærbutylhydroquinon er en antioxidant, som i mange år har været brugt i USA, men som endnu ikke er godkendt i EU. Stoffet er syntetisk og hører til de såkaldte phenoliske antioxidanter og minder en del om BHA (E 320) og BHT (E 321). JECFA har i flere år fastsat en midlertidig ADI på 0,2 mg/kg legemsvægt. Den værdi blev hævet til 0,7 mg/kg i 1997, og den midlertidige status blev hævet. SCF vurderede stoffet i 1987 og fandt den gang, at stoffet ikke var acceptabelt med den viden man da havde. Komitéen har fået en fornyet ansøgning med yderligere data, men kunne ikke nå at færdigbehandle vurderingen af stoffet, inden den blev nedlagt, så EFSA’s AFC Panel overtog opgaven og har i juli 2004 tildelt en ADI på 0,7 mg/kg legemsvægt. Det må derfor forventes, at Kommissionen vil fremsætte forslag om at godkende stoffet i EU, men det er langtfra sikkert, om alle medlemsstater og især Europaparlamentet vil acceptere endnu en syntetisk phenolisk antioxidant, når man betænker, hvor meget ballade BHA og BHT har medført.