Teknisk hjælpestof

Beskrivelse

Tilsætningsstof, der anvendes ved fremstillingen af fødevarer, men ikke tilsættes for at opnå en effekt i den færdige fødevare. Søges ofte fjernet, så det kun forekommer som en lille uundgåelig rest. Anvendte tekniske hjælpestoffer skal ikke deklareres, da der i princippet ikke skulle være noget tilbage i maden. Man kan dog ikke altid være sikker på, at der ikke er rester. Således er der eksempler på, at nikkel anvendt ved fremstilling af hærdet planteolie har kunnet udløse anfald hos nikkelallergikere. For langt de fleste typer af tekniske hjælpestoffer er der ikke positivlister eller bestemmelser for anvendelsen, så det er umuligt at vide, hvad der eventuelt kan blive brugt. For en enkelt type tekniske hjælpestoffer, nemlig ekstraktionsmidlerne, er der en positivliste over tilladte stoffer med udelukkelse af alle andre, samt grænseværdier for de stoffer, som eventuelt kunne udgøre et sundhedsproblem. Den generelle regel, at stoffer, der er optaget på miljøministeriets liste over farlige stoffer, ikke må anvendes på en sådan måde, at de kan forekomme i fødevarer, gælder også for tekniske hjælpestoffer.