Thiabendazol

Beskrivelse

Stof som hæmmer væksten af mug og bruges til overfladebehandling af forskellige frugter og grøntsager. Hvis det anvendes efter høsten, blev det tidligere betragtet som tilsætningsstof og skulle deklareres enten på emballagen eller ved opslag i den butik, hvor frugterne sælges. Nu betragtes anvendelsen også før høst som sprøjtemiddel (pesticid) og skal ikke længere deklareres. Stoffet havde tidligere E-nummeret E 233. Stoffet anvendes også i medicin som middel mod orme, både til mennesker og dyr. Derfor har SCF udtrykt principiel modvilje mod at anvende dette stof til fødevarer. Alligevel har man i 1976 fastsat en ADI så tilpas lav, at den ikke vil have nogen virkning på mennesker (eller de orme, de måtte have). ADI er 0,3 mg/kg legemsvægt, hvilket skal sammenlignes med de 25 mg/kg legemsvægt om dagen, man får, når man er på ormekur. Den del af JECFA, som ser på lægemidler til husdyr, har i 1992 anbefalet, at der som rest i kød ikke må forekomme mere end 0,1 mg/kg, hvis dyret har været i behandling med stoffet. Måtte som tilsætningsstof kun bruges til overfladebehandling af citrusfrugter og bananer, hvor der måtte være hhv. 6 og 3 mg/kg frugt. Da det kun forekommer på skrællen, kan man undre sig over forskellen, da bananskræller sjældent spises, medens appelsinskræller kan forekomme i marmelade. Man skal dog have meget orangemarmelade, før man kan overskride ADI fra denne kilde, hvis ellers denne grænseværdi er overholdt, og det tyder den løbende kontrol på, at den er.