Udløbsdato

Beskrivelse

Fabrikantens angivelse af, hvornår varen anses for at være uegnet. I praksis vil en række fødevarer kunne spises efter udløbsdatoen, uden at det har nogen sundhedsmæssig betydning, men det er nok klart, at kvaliteten på en række områder vil være noget forringet. Men omvendt kan man ikke altid være sikker på, at maden er spiselig helt op til udløbsdatoen, hvis den har været opbevaret uhensigtsmæssigt undervejs (f.eks. brudt fødekæde).