Villejuif-listen Falske lister

Beskrivelse

En liste, som angiveligt skulle stamme fra det velrenommerede franske kræfthospital i byen Villejuif, som dog, også i dansk tv, har fraskrevet sig ethvert ansvar for listen. Listen består af en række E-numre (på nogle af listerne også med navn). Nogle numre blev beskrevet som kræftfremkaldende, andre som farlige eller mistænkelige og atter andre som uskadelige. Af andre udtryk kan nævnes »blodtryk«, »kolesterol«, »hud« og »forkølelsessår«. Listen er blevet kopieret og genkopieret, bearbejdet og oversat til mange sprog. Resultatet er mange unødigt skræmte forbrugere. Hvad er der forkert i listerne? Det nemmeste ville være at sige »det hele«. Men de oprindelige forfattere har været mere snedige end som så. Så indimellem er der enkelte udsagn, der har et gran af sandhed. Det er dog som regel irrelevant i fødevaresammenhæng, men giver et mere »troværdigt« indtryk. Den mest absurde påstand i listen er, at E 330, citronsyre, skulle være kræftfremkaldende. Citronsyre forekommer overalt i naturen i store mængder, også i mennesker, og er totalt uskadelig. Mens nogle af listerne holder sig til få beskrivelser såsom »farlig«, »mistænkelig« og »uskadelig«, boltrer andre sig i besynderlige betegnelser: »kolesterol« skulle være virkningen af E 320 og E 321 (BHA og BHT), men om de skulle hæve eller sænke kolesterolniveauet, eller hvad effekten er, står uklart. »Fordøjelsesproblemer« står der ud for flere af stofferne, f.eks. E 460 – E 466 (cellulose og cellulosederivater). Indtaget rent kan de godt give lidt blød afføring. Det udnytter man i visse helsekostprodukter, hvor de er tilsat som fibre. I almindelig mad er de mængder, man anvender, så små, at man ikke får nogen effekt af den slags. Andre stoffer, som faktisk kunne tænkes at have afførende effekt under visse forhold, som beskrevet under E 420 og E 421 (sorbitol og mannitol) her i bogen, er i samme liste beskrevet som »harmløse«. En række af de E-numre, der optræder på de fleste af listerne, vil du lede forgæves efter i denne bog. De har nemlig aldrig været optaget på den danske positivliste eller er for længst fjernet, også fra EU listen. Det drejer sig om følgende farvestoffer: E 103 Chryosin, E 105 Syregult, E 111 Orange GGN, E 121 Orcein, E 125 Scharlach GN, E 126 Ponceau 6R, E 130 Indanthren blåt, E 152 Sort 7984 og E 181 Brændt sortjord. Nogle af listerne har korrekt anført, at de er forbudte, og man kunne ønske sig, at de havde checket de andre oplysninger lige så omhyggeligt. At den oprindelige liste og flere af dens efterabere (bl.a. den fra Centralsygehuset i Esbjerg) anfører »uskadelig« ud for flere af disse forbudte stoffer, siger mere end mange ord, hvilken lid man kan fæste til den.