WTO

Beskrivelse

World Trade Organisation. International handelsorganisation, oprettet i 1995, hvis formål er at lette handelen mellem dens medlemslande, som består af hovedparten af jordens lande. Den afløser de tidligere aftaler inden for WTO’s forgænger GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Ifølge aftalen må intet land indføre regler, som kan forhindre import af varer, som sælges lovligt i producentlandet, medmindre det kan påvises videnskabeligt, at der er problemer med menneskers, dyrs eller planters sundhed. På fødevareområdet bringer det organisationen Codex Alimentarius i centrum. Codex under FAO har i mange år udarbejdet vejledende normer for en række fødevarer, men forskellen er, at de nu kan gå hen og blive bindende. Der er allerede flere sager på vej, hvor andre lande mener, at EU er for restriktiv i sin fødevarelovgivning i forhold til hvad der kan forsvares sundhedsmæssigt. Den kendteste sag er nok spørgsmålet om det europæiske forbud mod anvendelse af væksthormonet BST til kvæg. USA mener, støttet af Codex, at der ikke er nogen sundhedsmæssige argumenter, som kan retfærdiggøre forbuddet, mens EU indtil videre holder stand. Det bliver dog hverken den første eller sidste sag, hvor der er uoverensstemmelse mellem landenes fortolkning af, hvad der er acceptabelt eller ikke acceptabelt. Uanset spørgsmålet om sundhedsrisiko, som i WTO-systemet er eneste lovlige grund til importbegrænsning, kan der være etiske, religiøse eller andre grunde til, at man ikke ønsker at acceptere et produkt på hjemmemarkedet. Slagsmålet om GMO-produkter florerer stadig. Til at se på de rent sundhedsmæssige spørgsmål har Codex en særlig ekspertkomité, som hedder Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, JECFA Selvom EU-landene primært støtter sig til de vurderinger, som EU’s egen ekspertkomité, SCF, og siden 2003 EFSA, kommer med, må man forvente, at JECFA’s vurderinger fremover vil have overvægt, når det drejer sig om samhandel mellem WTO-landene. Det må forventes, at der med tiden, og efter pres fra ikke-EU-lande, vil ske en væsentlig udvidelse af antallet af tilladte tilsætningsstoffer i forhold til dem, der i dag er godkendt i EU.