E 280 Propionsyre
E 281 Natriumpropionat
E 282 Calciumpropionat
E 283 Kaliumpropionat

Beskrivelse

Propionsyre forekommer naturligt i fødevarer, f.eks. i ost, og opstår i kroppen ved den normale fedtomsætning. Fremstilles syntetisk. Saltene kaldes propionater.

Må bruges i

Citat fra Positivlisten ordret (med forfatternes kommentarer i parentes): »Kun til færdigpakket brød, i alt 1 g/kg, til energireduceret brød (hvad det så er), færdigpakket delvist bagt brød og færdigpakkede rolls, buns og pita (nu er vi på et meget højt detaljeringsniveau), i alt 2 g/kg, samt til færdigpakket, skiveskåret brød og rugbrød, i alt 3 g/kg.« Desuden til »Christmas pudding« og visse indpakkede kager. Senere er der på dansk foranledning accepteret 2 g/kg i færdigpakkede pølsebrød, boller og i danske »flutes« (men ikke i franske flûtes).

Funktion

Konserveringsstoffer, der især er effektive mod skimmelsvampe (mug). Er også effektive mod den bakterie, der i brød laver trådtrækning. I brød bruges gerne calciumpropionat, der blandes i dejen.

Sundhedsmæssige forhold

Propionsyre kan i koncentreret form være ætsende ligesom mange andre syrer, hvilket dog er irrelevant i fødevaresammenhæng. Stofferne er normale bestanddele i kosten og dannes under kroppens forbrænding af almindeligt fedt. JECFA har derfor ikke begrænset ADI, da de vurderede stofferne i 1973. Sidst i 1980-erne fremkom der nogle undersøgelser, der viste, at propionsyre i store mængder kunne give kræft i formaven hos rotter. Da dette ikke er tilfældet for saltenes vedkommende, er man mest tilbøjelig til at mene, at det er en følge af en lokal ætsende effekt af den store mængde propionsyre, der blev brugt ved forsøget. Denne ætsning har derefter givet større mulighed for tumordannelse af andre årsager. Da effekten desuden ophæves, hvis der kommer en pause i doseringen, mente SCF i 1990, at disse undersøgelser er irrelevante for mennesker i de mængder, der anvendes i mad. Mistanken medførte dog, at man i Tyskland forbød propionsyre i brød. Dette forbud er ophævet nu.