Østrogener

Beskrivelse

Østrogener er kvindelige kønshormoner. En række stoffer, som ikke forekommer i kroppen, har vist sig at have en østrogenlignende effekt. Det udnyttes blandt andet i de stoffer, som anvendes til P-piller. Også andre stoffer, som ikke bevidst anvendes for deres østrogenlignende effekt, har vist sig at forekomme i vore omgivelser. Det er nogle af de chlorerede pesticider (som f.eks. DDT) og polychlorerede biphenyler PCB (som for længst er blevet forbudt, men de kan stadig forekomme i miljøet), stoffer der bruges i rengørings- og desinfektionsmidler som f.eks. nonylphenoler, stoffer som anvendes i plastemballage som visse phthalater, der anvendes som blødgørere i PVC-plast. Af tilsætningsstoffer har BHA (E 320) og parabenerne (E 214 – E 219) været udpeget som havende østrogen effekt. Endelig forekommer der naturligt i en række frugter og grøntsager en del stoffer, som også har vist sig at have østrogenlignende effekt. Der har været fremsat teorier om, at udslippet af østrogener i naturen og i fødevarer er årsag til mænds faldende sædkvalitet, og til at mange dyr og fisk fejludvikles. Andre stoffer kan have antiøstrogen effekt eller ligne de mandlige kønshormoner, hvilket kan være lige så slemt. Selvom det er de østrogenlignende stoffer, som giver de mest malende avisoverskrifter, vil man i fagkredse i lige så høj grad være opmærksomme på stoffer med anden form for hormonforstyrrende effekt.