E 290 Carbondioxid (Kuldioxid, Kulsyre, Kultveilte, CO2)

Beskrivelse

Luftart, som dannes ved forbrænding af kulstofholdige ting, f.eks. kul og træ, og dannes i alle levende organismer ved det normale energistofskifte. Kan fremstilles naturligt eller syntetisk. Kuldioxid bliver, opløst i vand, til kulsyre, hvis salte hedder carbonater (se E 500 – E 504).

Må bruges i

Kuldioxid må bruges uden mængdemæssig begrænsning i alle fødevarer, inklusive økologiske varer og børnemad.

Funktion

Bruges mest til at give bobler i sodavand og øl. Kan til dette formål også købes i form af kulsyrepatroner. Hvis en fødevare indpakkes i lufttæt beholder og den almindelige luft erstattes af kuldioxid, hæmmes visse bakterier, og virkningen er nærmest som et konserveringsmiddel, der forsvinder ved åbning af pakken.

Sundhedsmæssige forhold

Kuldioxid er en væsentlig del af vores udåndingsluft efter energiforbrændingen, og det man måtte få ind igennem fødevarer har ingen sundhedsmæssige konsekvenser. At man ved afbrænding af fossile brændstoffer udleder en masse kuldioxid til atmosfæren og dermed risikerer at påvirke klimaet (drivhuseffekten) er uden fødevarerelevans.