E 297 Fumarsyre

Beskrivelse

Fumarsyre er et stof der forekommer udbredt i naturen, idet det er et vigtigt led i levende organismers energiomsætning (inklusive menneskers). Kan udvindes af den udbredte ukrudtsplante jordrøg og ved opvarmning af æblesyre (E 296).

Må bruges i

Må sættes til vin og herudover til fyld og pynt til kager, slik, visse desserter samt pulvere til fremstilling af frugtdrikke og teer. De tilladte mængder er fra 1 til 4 g/kg. Der skal 360 g slik eller 90 g dessert til at nå ADI, hvis ellers stoffet er brugt i den højest tilladte mængde.

Funktion

Bruges som surhedsregulerende middel; har tillige konserverende effekt ligesom andre syrer og virker også som antioxidantsynergist. Den er temmelig tungtopløselig i vand, hvilket i sig selv giver en begrænsning i anvendelsen, hvis man ikke bruger en emulgator til hjælp.

Sundhedsmæssige forhold

Fumarsyre havde tidligere af JECFA fået tildelt en ADI på 6 mg/kg legemsvægt, men denne blev ændret til en ikke begrænset ADI på et møde i 1989. Da SCF vurderede stoffet i 1990 var man dog ikke overbevist om argumenterne i JECFA for at »give ADI fri« og nøjedes med at opretholde den tidligere begrænsede ADI på 6 mg/kg legemsvægt.