E 380 Triammoniumcitrat Se stofferne E 330 – E 333
E 385 Calciumdinatriumethylendiamintetra-acetat (Calciumdinatrium-EDTA)

Beskrivelse

Syntetisk stof. (Læses: calcium~dinatrium~ethylen~diamin~tetra~ acetat).

Må bruges i

Må kun bruges til konservesprodukter af ærter, bønner, svampe og artiskokker, og til fiskeprodukter samt til saucer, minarine og frosne krebsdyr. Der må anvendes fra 75 mg/kg i fiskeprodukter til 250 mg/kg i dåsebønner. Man skal spise 600 g dåsebønner eller 1,5 kg minarine om dagen for at nå op på ADI.

Funktion

Binder sig til metaller, og er derved medvirkende til at forbedre holdbarheden af mange produkter, hvor metaller, som f.eks. jern og kobber, fremmer nedbrydningen. Hindrer harskning i margarine og bevarer farvestoffer i sodavand. Stoffets metalbindende evne udnyttes i medicinen, hvor det indsprøjtes som modgift mod tungmetalforgiftning, f.eks. af bly.

Sundhedsmæssige forhold

Der har været rejst principielle indvendinger mod at tilsætte maden et stof, som foruden at binde uønskede metaller også teoretisk kunne binde nødvendige mineraler som f.eks. calcium (kalk). Dette spørgsmål er der imidlertid taget højde for med den ADI på 2,5 mg/kg legemsvægt, som både JECFA og SCF har fastsat. Alligevel er der flere steder en stærk følelsesmæssig modvilje mod stoffet, og de anvendelsesbetingelser, man har kunnet blive enige om på EU-basis, er begrænsede i forhold til andre stoffer med lignende ADI-værdi. Visse »alternative« behandlere anbefaler EDTA mod forskellige sygdomme. Hvad enten det nu har noget på sig eller ej, kan man undre sig over, hvad det »alternative« er ved at indtage et syntetisk stof, medmindre det kan dække over, at man så forsøger at sælge det uden de krav om bevis for effekt og kontrol for bivirkninger, der stilles til den »etablerede« medicin. Men under alle omstændigheder er det endnu et eksempel på, hvordan man på samme tid er bange for små mængder af et stof, anvendt kontrolleret som tilsætningsstof, mens man ukritisk tager store mængder, hvis blot det kan markedsføres som »alternativ« medicin.